leopold-ii-officier.jpg

Orde Leopold II

De Orde van Leopold II werd in 1900 door koning Leopold II van België ingesteld in de Kongo-Vrijstaat, die zijn privébezit was. Het motto van de orde is "l'Union fait la force" of "Eendracht maakt macht" en deze orde werd voor verdienste voor de Congo en verdienste voor het staatshoofd toegekend. Toen Congo in 1908 een Belgische kolonie werd, werd ook de orde overgenomen door het koninkrijk België.

Ook na de onafhankelijkheid van de kolonie werd de Orde nog tot de Belgische ridderorden gerekend. De Orde wordt nu aan burgers en militairen voor bijzondere diensten aan de koning en als "teken van zijn persoonlijke hoogachting" verleend. De ridders moeten veertig jaar oud zijn. De ridderorde wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadministreerd en kent vijf klassen en drie medailles die meestal op 8 april (geboortedag van koning Albert I) en op 15 november (Koningsdag) worden verleend.

Hieronder kan u deze eretekens online bestellen.