arbeid-1.jpg

Arbeideretekens

Om de toewijding van de werknemers aan hun bedrijf of organisatie te huldigen, werden "eretekens uit hoofde van de arbeid" gecreëerd om al wie "zijn kennis, talent, toewijding, vaardigheid en idealen ten dienste van de arbeid" had gesteld, te eren. Er bestaan aldus diverse categorieën en graden van eretekens volgens ancienniteit en de graad van engagement van de werknemers. De eretekens hebben als doel hulde te brengen aan de personen die ze ontvangen, maar ze zijn ook een teken dat de onderneming van het wederzijds respect een centrale waarde in haar bedrijfscultuur wil maken.

De Eretekens van de Arbeid hebben als doel de werknemers te eren en belonen omwille van hun kennis, talent, toewijding en vaardigheden bij de uitoefening van hun werk. Er bestaan twee types van: 1ste en 2de klasse.